Bạn nhà nông: Chăm sóc cây tiêu thời kỳ ra hoa đậu trái. Đài truyền hình Đồng Nai (Video)

Clip trong chương trình Bạn nhà nông của Đài truyền hình Đồng Nai về chủ đề: "Chăm sóc cây tiêu thời kỳ ra hoa đậu trái."