Dr. Vinco

Dr. VINCO - Kỳ 4: Những Vấn Đề Quan Trọng Trong Xử Lý Ra Hoa Sầu Riêng

Kính mời Quý nhà nông đón xem Livestream trực tiếp Chương trình Dr. VINCO Kỳ 4 "Những vấn đề quan trọng trong xử lý ra hoa sầu riêng" vào lúc 10h-11h sáng thứ 6, ngày 24/11/2023 tại địa chỉ http://drvinco.vincoagri.vn Chương trình có sự tham gia của Chuyên gia đầu ngành GS-TS Trần Văn Hâu, cùng các cán bộ kỹ thuật cấp cao về cây sầu riêng của Cty VINCO. [...]

Xem chi tiết