Giải Pháp Xử Lý Tận Gốc Bệnh thối gốc, thối rễ, nứt thân xì mủ, héo lá trên cây Sầu Riêng từ GS TS Trần Văn Hâu.

Theo GS TS Trần Văn Hâu thì đối với bệnh do Phytophthora sp. nếu chỉ áp dụng một biện pháp là dùng thuốc thì rất khó thành công. Bà con cần phối hợp dùng thuốc với các phương pháp khác như: Tạo hệ thống thoát nước cho vườn, làm đất tơi xốp, [...]

Xem chi tiết