Nộp Hồ Sơ Online

Giúp bạn gửi hồ sơ ứng tuyển một cách nhanh nhất.

Phòng Nhân Sự

Hotline: (028) 6684 7589

Email: nhansu@vincoagri.vn

Download CV: Click Here

Nộp Hồ Sơn Online: Click Here