Ngày hội thu hoạch đánh giá demo giải pháp thần tài trên cây Lúa.

ĐÁNH GIÁ DEMO GIẢI PHÁP THẦN TÀI TRÊN LÚA

Cùng bà con nông dân tham gia ngày hội thu hoạch lúa ở Long An.

☑ SẠCH BỆNH - XANH LÁ - DƯỠNG BÔNG ☑ ĐÒNG TO, BÔNG LỚN, TRỔ THOÁT

☑ HẠT VÀNG, NẶNG KÝ, CHẮC TỚI CẬY

☑ CỨNG CÂY, ĐỨNG LÁ, CHỐNG ĐỔ NGÃ,

☑ TRÚNG MÙA, TRÚNG GIÁ, CẢ NHÀ VUI.

Kết quả được kiểm định ngay trên đồng ruộng với năng suất vượt trội hơn hắn đối chứng, cụ thể:

KẾT QUẢ ĐỐI CHỨNG: BÌNH QUÂN NĂNG SUẤT 4 BAO TƯƠNG ĐƯƠNG: (54,2 + 58,6 + 60 + 58)/4 = 57.70 KG

KẾT QUẢ VITROBIN + VINCO 79: BÌNH QUÂN NĂNG SUẤT ĐẠT: (61 + 59.8 + 58.4 + 59.8)/4 = 59.75 KG

Năng suất sử dụng VITROBIN 320 SC + VINCO 79 cao hơn đối chứng 20-30%. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại (zalo): 0903.358.798 để được hỗ trợ.