Mô hình sử dụng VINO 79, VINO ROOT và TRICHO HUMIC trên cây có múi

1.1  Vườn Chú Phúc

- Địa chỉ: Xã Ngọc Định, Định Quán

- Số điện thoại: 0972105792

- Tuổi vườn: Quýt 30 tháng  tuổi

- Trình diễn:

+  Trình diễn 21 cây.

+ Vino roots +Humic cho 7 cây đổ gốc, 

+ Vino roots +humic cho 7 cây đổ gốc và vino 79 phun trên lá

+ Vino 79 phun qua lá cho 7 cây

+ Ngày đổ gốc :7/12/2015: ngày 21/12/2015

+ Liều lượng: Vino roots (500ml)+vino 79 (250ml)+humic(0,5kg) /1 phuy/200 lít

- Kết quả:

+ Kết quả trình diễn lần một chưa thấy hiệu quả rõ lắm,qua lần 2 các cây được xử lý thuốc có bộ lá tốt hơn, lá xanh hơn, trái có da bóng lên màu trái đẹp, lá xanh và to hơn.

Hình ảnh thực tế:

Trước khi phun:

truockhiphun

 

Sau khi phun:

         quyt-sau-phun-vinoroot2. A Cường (Ngọc Định,Định Quán)

- Sđt 0984535070

- Diện tích: 2 ha Quýt

- Tuổi vườn: 29 tháng tuổi

- Trình diễn:

+ Ngày phun 21/12/2015, 29/12/2015

+ Liều lượng phân bón hữu cơ ( vino roots 500ml + 0,5 kg humic)/ phuy 200l nước

- Kết quả trình diễn:

+ Các cây Quýt được xử lý thuốc cho kết quả rất tốt, cây ra lá non, lá xanh dày, rễ phát triển mạnh, trái bóng đẹp.

Hình ảnh thực tế:

Trước khi phun:

quyt-truoc-phun

Sau khi phun:

quyt-sau-phun

 

Kết quả thực nghiệm: KS Đỗ Khánh Tùng

NVTT khu vực Đồng Nai