3 - 2021

30

Giải pháp thần tài cho cây Lúa - Đài PTTH LONG AN

Giải pháp thần tài cho cây lúa:

☑ SẠCH BỆNH - XANH LÁ - DƯỠNG BÔNG

☑ ĐÒNG TO, BÔNG LỚN, TRỔ THOÁT

☑ HẠT VÀNG, NẶNG KÝ, CHẮC TỚI CẬY

☑ CỨNG CÂY, ĐỨNG LÁ, CHỐNG ĐỔ NGÃ,

☑ TRÚNG MÙA, TRÚNG GIÁ, CẢ NHÀ VUI.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại : 0909 278 987 (Th.s Trung)


Tin Khác