Giải pháp giúp nâng cao năng suất lúa nhờ áp dụng "giải pháp thần tài"

Nông dân đại lý Phong Yêm - Kiến Tường - Long An kiểm tra lúa trước thu hoạch 2 ngày. Phun cặp Thần Tài lúc trỗ đều và cong trái me.

Kết quả:

☑ Lá đòng ít bị cháy hơn,

☑ Hạt no và sáng hơn, tỷ lệ hạt lép thấp hơn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0909.278.987 (Th.s Trung)

Website: vincoagri.vn

Facebook: vinco

Youtube: VINCO Official