Hoạt Động VINCO

Thực tế nhà Nông chia sẻ Hiệu quả Classico trị nhện đỏ, kiến, rầy rệp trên cây Sầu Riêng

Vô tình gặp một chú nông dân trồng Sầu Riêng , Cà Phê và Tiêu tại khu vực Đắk Lắk đã sử dụng sản phẩm trừ rầy rệp CLASSICO 480EC trên cây trồng của mình . Cùng lắng nghe những chia sẻ thực tế về công dụng sản phẩm CLASSICO 480EC của chú sau khi đã sử dụng một thời gian dài . [...]

Xem chi tiết