Phản hồi của nông dân sử dụng cặp thần tài trên lúa

Đặc điểm vượt trội của sản phẩm về năng suất:

- TĂNG 700 - 1200 kg/ha.

- Sạch bệnh (đạo ôn, đốm vằn, đen lép hạt) - dưỡng bông

- Đòng to - Bông lớn - Trổ thoát

- Cứng cây - Xanh lá - Chống đổ ngã

- Vô gạo - Nặng ký - Hạt chắc tới cậy.

 

 Quý bà con muốn được trải nghiệm về sản phẩm hãy liên hệ ngay với VINCO theo thông tin sau: 0903 358 798 (VTNN VINCO) để được hỗ trợ nhanh nhất.

 Youtube: yt.vincoagri.vn

Face book: fb.vincoagri.vn