Chăm sóc lúa trong thời kỳ sinh dưỡng (sinh trưởng)

Như chúng ta được biết, thời kỳ sinh dưỡng của cây lúa bao gồm các giai đoạn:

- Giai đoạn trương hạt.

- Giai đoạn hạt nảy mầm.

- Giai đoạn đẻ nhánh.

- Giai đoạn phát triển lóng thân (Cây lúa đẻ nhánh tối đa).

Vậy, để chăm sóc lúa trong thời kỳ sinh dưỡng (sinh trưởng) tốt nhất, bà con nông dân chúng ta cần phải làm như thế nào để có một mùa vụ bội thu như ý.

Bộ sản phẩm chăm sóc cây lúa thời kỳ sinh dưỡng

 Đặc điểm của thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa:

- Trong thời kỳ này số nhánh và diện tích lá tăng lên một cách tối đa và kết thúc ở cuối thời kỳ (Đẻ nhánh tối đa).

- Các yếu tố nhiệt độ, thời gian chiếu sáng trong ngày ảnh hưởng rất lớn thời gian của thời kỳ này.

- Các giống lúa có thời gian sinh trưởng sinh dưỡng khác nhau thì thời gian của thời kỳ này cũng khác nhau. các giống càng dài ngày thì thời gian sinh trưởng sinh dưỡng càng dài.

- Ngoài ra kỹ thuật chăm sóc, lượng phân bón cũng ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa.

 Giai đoạn mạ: Căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng của cây mạ có thể chia ra thời kỳ mạ ra 2 thời kỳ nhỏ: Thời kỳ mạ non và thời kỳ mạ khỏe.

- Thời kỳ mạ non được tính từ lúc gieo đến khi ra được 3 lá thật. Thời kỳ này khả năng chống chịu với các tác động bên ngoài của cây mạ rất kém kém.

- Thời kỳ mạ khỏe tính từ cây mạ có 4 lá thật cho đến khi nhổ cây. Cây mạ chuyển sang thời kỳ sống tự lập. Thời kỳ này chiều cao cây mạ tăng rõ rệt, có thể ra 4-5 lứa rễ. do vậy khả năng chống chịu cũng tăng lên rõ rệt.

Tùy thuộc vào giống, mùa vụ, phương pháp, kỹ thuật làm mạ,... Mà thời kỳ mạ dài hay ngắn.

Thời kỳ mạ có ý nghĩa đáng kể trong toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây lúa. Nếu tạo được mạ tốt, mạ khỏe là một tiền đề tốt cho quá trình đẻ nhánh và các giai đoạn sinh trưởng tiếp theo diễn ra một cách thuận lợi.

Giai đoạn đẻ nhánh: Đây cũng là thời kỳ có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ đời sống của cây lúa và quá trình tạo năng suất cây lúa sau này.

Ở thời kỳ đẻ nhánh, cây lúa sinh trưởng nhanh và mạnh. Thời kỳ này cây lúa sẽ tập trung vào các quá trình phát triển của bộ rễ, ra lá và đẻ nhánh.

 Thời kỳ đẻ nhánh là thời kỳ quyết định đến sự phát triển diện tích là và số bông, do đó cần chú ý kỹ thuật chăm sóc nhằm làm tăng diện tích lá để tăng khả năng quang hợp và tăng số bông hữu hiệu là yếu tố quan trọng để tăng năng xuất lúa.

 Vậy bón phân như thế nào để cây lúa thời kỳ sinh trưởng được phát triển tốt nhất. Trên cơ sở canh tác cây lúa tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nông (Vinco) khuyến nghị bà con sử dụng các sản phẩm phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật phù hợp vào giai đoạn này: Vinco RootsVinco 79 và Zeromix

Bảng: Loại phân, thuốc, liều lượng và thời gian áp dụng cho lúa.

 Hãy nhấc máy và gọi ngay vào số 1900 068 639, khi Quý khách cần tư vấn kỹ thuật hoặc trải nghiệm sản phẩm, và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ Việt Nông (Vinco).