Sản phẩm trừ sâu rầy hiệu quả và quen thuộc với bà con nông dân

Kể từ lần đầu thương mại hóa vào năm 1965, Chlorpyrifos ethyl được phát triển nhanh chóng và được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Là hoạt chất có phổ diệt sâu rầy rộng, hiệu lực cao và tồn dư thấp, trên quy mô toàn cầu doanh số sản phẩm chứa chlorpyrifos đứng thứ tư sau các sản phẩm trừ sâu thuộc nhóm amide, neonicotinoit (như imidacloprid) và gốc cúc tổng hợp.

Là hoạt chất có tính chất xông hơi, tiếp xúc và vị độc, sản phẩm chứa chlorpyrifos giúp nông dân bảo vệ mùa màng hữu hiệu với chi phí hợp lý. Hàng năm, ước tính khoảng hàng chục triệu ha cây trồng được bảo vệ bằng chlorpyrifos khỏi sự tấn công của sâu rầy. Có rất nhiều sản phẩm là phối hợp của hoạt chất này với các hoạt chất khác để khai thác tính cộng hưởng giữa các hoạt chất như nhóm gốc cúc, abamectin, avermertin, neonicotinoit… được sử dụng phòng trừ trên 100 loài sâu rầy trên hơn 100 cây trồng khác nhau. Đồng thời hoạt chất này rất ít bị kháng thuốc bởi sâu rầy, đây là lý do rất khó loại bỏ sản phẩm chứa chlorpyrifos ra khỏi quy trình quản lý dịch hại cây trồng.

 

Biên soạn: Th.s Phạm Quang Hưng -  0909865798